Junta directiva

  • Presidenta: Lucia López
  • Vicepresident i Director del Comitè Esportiu: Juli Beltrán
  • Tresorer: Javier Gil
  • Secretari: Juan José Espadas
  • Directora de l’Escola Catalana d’Agility: Natalia Cuadrado
  • Vocals: Mercè Gelabert, José Castaño, Natalia Cuadrado, Carme Alòs, Ivan Caravaca i Marc Antoni González 

Col·laboradors

  • Director de Jutges: Mateo Moreno
  • Representant d’Agilitistes: Elisenda Huidobro
  • Representant de Tècnics: