Data: 09/09/2020

Com ja sabeu a causa de la pandèmia actual de la COVID 19, tota pràctica esportiva esta condicionada a l’adopció d’una sèrie de mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir la transmissió del coronavirus. En el cas concret de l’Agility, el protocol a seguir per a l’organització i participació en proves de la FCAG, conté tot un seguit de punts d’obligat compliment que cal que tots tinguem en compte. Aquest protocol ha d’estar aprovat per la Secretaria General de l’Esport (en tràmit).

El document amb el Protocol per a l’organització de les proves esportives corresponents al Campionat de Catalunya de la FCAG ha estat enviat a tots els clubs per a la seva difusió però volem destacar els punts que, com a participants, ens afecten a tots en qualsevol de les proves:

 • Per tramitar les inscripcions a les proves, és imprescindible lliurar al vostre club, la declaració responsable, degudament omplerta i signada, que us la podeu baixar de la web de la federació. Sense signatura no és vàlid.
 • No es permet l’assistència de públic.
 • Tot i que es permet que vinguin acompanyants (que també han d’enviar prèviament el document de declaració responsable per poder accedir al recinte) es recomana l’assistència mínima i necessària per tal de no superar l’aforament permès. Es consideren acompanyants els membres de la unitat familiar, tutors o persones que per raons de mobilitat o desplaçaments hagin d’anar acompanyades. Qualsevol altre cas es considera públic.
 • No arribar a les proves amb gaire antelació, es recomana arribar un quart d’hora abans del començament de la prova.
 • Preservar la distància física interpersonal de seguretat de 1,5 m.
 • És obligatori l’ús de la mascareta durant tota l’estada a les instal·lacions del club i només serà opcional en el pre-ring i torn de competició.
 • Es recomana l’ús freqüent del gel hidroalcohòlic per al rentat de mans.
 • Com a participant queda totalment prohibit tocar els obstacles o elements de la pista , com per exemple, posar un pal caigut, o baixar el balanci, etc….
 • Evitar les aglomeracions i seguir les indicacions d’higiene, mobilitat i accessos del club organitzador.
 • Romandre en el recinte on s’efectua la prova el temps necessari per participar . Els participants, un cop hagin fet els dos recorreguts hauran d’abandonar el recinte el més aviat possible , a no ser que tinguin possibilitats de podi.
 • En cas de qualsevol dubte durant la prova, us haureu de dirigir al responsable de seguretat assignat pel club organitzador.
 • En cas de que algun participant o acompanyant no compleixi aquesta normativa, podrà ser expulsat del recinte.

Cal tenir en compte que tots aquests requeriments, són obligatoris per llei i, en cas de que no es compleixin, la Secretaria General de l’Esport podria suspendre la lliga en qualsevol moment.

Tot i que el compliment d’aquestes normes ens pot suposar un canvi important en la nostra manera de fer i de gaudir de l’Agility, només així podrem assegurar la continuïtat d’aquesta temporada 2020-2021.